Úřední deska

Profil zadavatele

Název: Obec Lhota pod Libčany

IČO: 00268992

Adresa:Lhota pod Libčany 50 503 27 Lhota pod Libčany

Adresa profilu zadavatele: zde

Kliknutím okno zavřete.- h

Rozpočtové opatření č. 12

Typ: Rozpočtové opatřeníPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctoveopatrenic_12_2018.PDF 500.83 KB
Zveřejnit od: 31.12.2018Zveřejnit do: 28.2.2019

Rozpočtové opatření č. 11

Typ: Rozpočtové opatřeníPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctoveopatrenic_11_2018.PDF 634.6 KB
Zveřejnit od: 18.12.2018Zveřejnit do: 28.2.2019

Schválené rozpočtové provizorium na r. 2019

Typ: Rozpočtové provizoriumPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctoveprovizoriumnar_2019.PDF 649.01 KB
Zveřejnit od: 18.12.2018Zveřejnit do: 28.2.2019

Rozpočtové opatření č. 10

Typ: Rozpočtové opatřeníPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctoveopatrenic_10_2018.PDF 482.31 KB
Zveřejnit od: 10.12.2018Zveřejnit do: 28.2.2019

Rozpočtové opatření č. 9

Typ: Rozpočtové opatřeníPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctoveopatrenic_9_2018.PDF 398.94 KB
Zveřejnit od: 20.11.2018Zveřejnit do: 28.2.2019

Návrh rozpočtu Mikroregionu urbanická brázda na r. 2019

Typ: Návrh rozpočtuPůvodce: Mikroregion urbanická brázda Obsah: rozpocet_mrgub_2019_navrh.PDF 1.27 MB
Zveřejnit od: 16.11.2018Zveřejnit do: 31.3.2019

Rozpočtové opatření č. 8

Typ: Rozpočtové opatřeníPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctoveopatrenic_8_2018.PDF 371.2 KB
Zveřejnit od: 29.10.2018Zveřejnit do: 28.2.2019

Rozpočtové opatření č. 7

Typ: Rozpočtové opatřeníPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctoveopatrenic_7_2018.PDF 390.12 KB
Zveřejnit od: 17.10.2018Zveřejnit do: 28.2.2019

Rozpoctove opatreni č. 6

Typ: Rozpočtové opatřeníPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctoveopatrenic_6_2018.PDF 447.99 KB
Zveřejnit od: 2.10.2018Zveřejnit do: 28.2.2019

Rozpoctove opatreni c.5

Typ: Rozpočtové opatřeníPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctoveopatrenic_5_2018.PDF 372.27 KB
Zveřejnit od: 11.9.2018Zveřejnit do: 28.2.2019

Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k 1. 8. 2018

Typ: Nedostatečně identifikované nemovitostiPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: uzsvm_h_2018_09.PDF 127.65 KB
uzsvm_lhotapodlibany_2018_9.XLSX 941.34 KB
Zveřejnit od: 3.9.2018Zveřejnit do: 28.2.2019

Rozpočtové opatření č. 4

Typ: Rozpočtové opatřeníPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctoveopatrenic_4_2018.PDF 337.66 KB
Zveřejnit od: 10.7.2018Zveřejnit do: 28.2.2019

Schválený závěrečný účet za rok 2017 - Mikroregion Urbanická brázda

Typ: Závěrečný účetPůvodce: Mikroregion Urbanická brázda Obsah: mrg_zaverecnyucet2017.PDF 338.76 KB
mrg_vykazrozvaha2017.PDF 82 KB
mrg_vykazvysledovka2017.PDF 74.72 KB
mrg_vykazpriloha2017.PDF 1.19 MB
mrg_vykazfin.PDF 384.24 KB
mrg_zpravaoprezkoumanihospodarenisvazku.PDF 1.91 MB
mrg_inventarizacnizprava2017.PDF 607.7 KB
Zveřejnit od: 9.7.2018Zveřejnit do: 30.6.2019

Schválený závěrečný účet za rok 2017 - DSO Plynofikace obcí urbanické brázdy

Typ: Závěrečný účetPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: plynofikaceobciub_zaverecnyucet2017.PDF 153.91 KB
plynofikaceobciub_rozvaha2017.PDF 80.88 KB
plynofikaceobciub_vysledovka2017.PDF 74.08 KB
plynofikaceobciub_prilohavykazfin2017.PDF 370.56 KB
plynofikaceobciub_priloha2017.PDF 1.15 MB
plynofikaceobciub_zpravaovysledkuprezkoumanihospodareni2017.PDF 982.87 KB
plynofikaceobciub_inventarizacnizprava2017.PDF 597.08 KB
Zveřejnit od: 9.7.2018Zveřejnit do: 30.6.2019

Rozpočtové opatření č. 3

Typ: Rozpočtové opatřeníPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctoveopatrenic_3_2018.PDF 318.56 KB
Zveřejnit od: 8.6.2018Zveřejnit do: 28.2.2019

Schválený závěrečný účet obce za r. 2017

Typ: Závěrečný účetPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: schvalenyzaverecnyucetobcezarok2017.PDF 4.28 MB
vykazfin212m12_2017.PDF 434.22 KB
rozvahalhotap_l__2017.PDF 85.73 KB
vysledovkalhotap_l__2017.PDF 78.69 KB
prilohalhotap_l__2017.PDF 1.08 MB
zpravaauditoraoprezkumhosp__2017.PDF 7.02 MB
rozvaha_2017_zsamslhotap_l.PDF 40.78 KB
vysledovka_2017_zsamslhotap_l.PDF 25.93 KB
priloha_2017_zsamslhotap_l.PDF 70.54 KB
Zveřejnit od: 1.6.2018Zveřejnit do: 30.6.2019

Veřejnoprávní smlouva č.1/2018 - Sokol Lhota pod Libčany

Typ: Veřejnoprávní smlouvaPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: verejnopravnismlouva1_2018_sokollhotapodlibcany.PDF 1.18 MB
Zveřejnit od: 9.5.2018Zveřejnit do: 31.5.2021

Rozpočtové opatření č. 2

Typ: Rozpočtové opatřeníPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctoveopatrenic_2_2018.PDF 355.25 KB
Zveřejnit od: 2.5.2018Zveřejnit do: 28.2.2019

Rozpočtové opatření č. 1

Typ: Rozpočtové opatřeníPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctovopatrenic_1_2018.PDF 326.27 KB
Zveřejnit od: 26.3.2018Zveřejnit do: 28.2.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku - Sokol Lhota pod Libčany

Typ: Veřejnoprávní smlouvaPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: verejnopravnismlouvaoposkytnutineinvesticnihoprispevku_sokollhotapodlibcany.PDF 1.19 MB
Zveřejnit od: 31.5.2017Zveřejnit do: 30.6.2020

Rozpočtový výhled Mikroregionu urbanická brázda na období 2017-2020

Typ: Rozpočtový výhledPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctovyvyhled_ub_2017_2020_schvaleny.PDF 371.12 KB
Zveřejnit od: 15.3.2017Zveřejnit do: 31.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2018 - 2021

Typ: Střednědobý výhled rozpočtu obcePůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: strednedobyvyhledrozpoctuobcelhotapodlibcany2018_2021.PDF 1.04 MB
Zveřejnit od: 10.3.2017Zveřejnit do: 31.12.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku - Sokol Lhota pod Libčany

Typ: Veřejnoprávní smlouvaPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: verejnopravnismlouvaoposkytnutiprispevku.PDF 1.19 MB
Zveřejnit od: 16.5.2016Zveřejnit do: 3.6.2019
Archiv Více/Méně