Nejnovější aktuality

Letní kino ve Lhotě pod Libčany

V rámci letního kina bychom vás rádi pozvali na film Špunti na vodě, který se bude promítat v pátek 4. 8. 2017 ve Lhotě pod Libčany.

Lhotecké novinky č. 2-2017

Pro vaši informaci i zde předáváme poslední vydání Lhoteckých novinek.

Změna úředních hodin starosty obce

Dovolujeme si vás upozornit na změnu pondělních odpoledních úředních hodin starosty obce.

Zpráva o hladině podzemních vod ve vrtech

Předáváme vám aktuální informace získané při jednání starosty obce na Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové týkající se stavu podzemních vod ve Lhotě pod Libčany a Hubenicích.

Základní informace o obci

Obec Lhota pod Libčany leží zhruba 11 km jihozápadně od krajského města Hradec Králové. Katastrální území obce tvoří dvě části – obce Lhota pod Libčany a Hubenice a žije zde kolem 920 obyvatel. Obec Lhota pod Libčany Historie obce Lhota pod Libčany sahá až do 14. století, kdy byla kolem roku 1375 založena Opatovickým klášterem jako dřevorubecká osada. V případě Hubenic je první písemná zmínka o obci z roku 1414, kdy se uvádí, že ves byla poplatná zemanovi Prokopovi z Prav, který se ale o ni dělil s knězem Václavem Zdislavem z libčanského panství.