Nejnovější aktuality

Česká pošta - změna provozní doby

Česká pošta s. p. upozorňuje na změnu otevírací doby na pobočce ve Lhotě pod Libčany.

Stočné - posunutí termínu

Z důvodu současné situace posunujeme termín pro úhradu poplatku za stočné na r. 2020.

Praktické rady pro občany - koronavirus

Předáváme vám přehled základních informací a rad pro občany zpracovaných společností Hradecký venkov o.p.s. souvisejících s výskytem koronaviru.

Koronavirus - doplněné doporučení

Předáváme vám doporučení a další materiály Krajské hygienické stanice v Hradci Králové k problematice koronaviru.

Projekt 'Základní škola Lhota pod Libčany stavební úpravy - I. etapa' je spolufinancován Evropskou unií. Projekt 'Lhota pod Libčany – rozšíření ČOV - 1. etapa'

Základní informace o obci

Obec Lhota pod Libčany leží zhruba 11 km jihozápadně od krajského města Hradec Králové. Katastrální území obce tvoří dvě části – obce Lhota pod Libčany a Hubenice a žije zde kolem 920 obyvatel. Obec Lhota pod Libčany Historie obce Lhota pod Libčany sahá až do 14. století, kdy byla kolem roku 1375 založena Opatovickým klášterem jako dřevorubecká osada. V případě Hubenic je první písemná zmínka o obci z roku 1414, kdy se uvádí, že ves byla poplatná zemanovi Prokopovi z Prav, který se ale o ni dělil s knězem Václavem Zdislavem z libčanského panství.