Nejnovější aktuality

Upozornění na uzavření obecního úřadu

Dovolujeme si vás upozornit na uzavření Obecního úřadu ve Lhotě pod Libčany.

Nábor - Policie ČR

Policie ČR pořádá nábor nových pracovníků. Bližší informace naleznete v připojeném informačním letáku.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Dovolujeme si vás informovat o výsledcích voleb do Evropského parlamentu v obci Lhota pod Libčany.

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci

chování a důležité kontakty při řešení mimořádných událostí

Základní informace o obci

Obec Lhota pod Libčany leží zhruba 11 km jihozápadně od krajského města Hradec Králové. Katastrální území obce tvoří dvě části – obce Lhota pod Libčany a Hubenice a žije zde kolem 920 obyvatel. Obec Lhota pod Libčany Historie obce Lhota pod Libčany sahá až do 14. století, kdy byla kolem roku 1375 založena Opatovickým klášterem jako dřevorubecká osada. V případě Hubenic je první písemná zmínka o obci z roku 1414, kdy se uvádí, že ves byla poplatná zemanovi Prokopovi z Prav, který se ale o ni dělil s knězem Václavem Zdislavem z libčanského panství.