Nejnovější aktuality

Uzavření obecní knihovny

Z důvodu aktuální epidemiologické situace si vás dovolujeme upozornit na uzavření Obecní knihovny ve Lhotě pod Libčany.

Změny ve veřejné dopravě

Dovolujeme si vás informovat o změnách ve veřejné dopravě a o omezení provozu autobusových linek.

Změna úředních hodin

Na základě usnesení vlády ČR č. 994 o přijetí krizových opatření upravujeme úřední hodiny Obecního úřadu ve Lhotě pod Libčany takto:

Česká pošta - změna provozní doby

Česká pošta s. p. upozorňuje na změnu otevírací doby na pobočce ve Lhotě pod Libčany.

Projekt 'Základní škola Lhota pod Libčany stavební úpravy - I. etapa' je spolufinancován Evropskou unií. Projekt 'Lhota pod Libčany – rozšíření ČOV - 1. etapa'

Základní informace o obci

Obec Lhota pod Libčany leží zhruba 11 km jihozápadně od krajského města Hradec Králové. Katastrální území obce tvoří dvě části – obce Lhota pod Libčany a Hubenice a žije zde kolem 920 obyvatel. Obec Lhota pod Libčany Historie obce Lhota pod Libčany sahá až do 14. století, kdy byla kolem roku 1375 založena Opatovickým klášterem jako dřevorubecká osada. V případě Hubenic je první písemná zmínka o obci z roku 1414, kdy se uvádí, že ves byla poplatná zemanovi Prokopovi z Prav, který se ale o ni dělil s knězem Václavem Zdislavem z libčanského panství.