Nejnovější aktuality

Platba poplatků na r. 2020

Dovolujeme si vás informovat o výši a termínech plateb poplatků v r. 2020.

Klub pro předškoláky

Základní škola Lhota pod Libčany zve všechny předškolní děti na pět setkání ve škole, kde se budou moci zábavnou formou věnovat přípravě k zápisu do ZŠ.

Výzva k podání nabídky

Obec Lhota pod Libčany vyhlašuje výzvu k podání nabídky na prodej vozidla Karosa ASC 25, typ Škoda 706 RTHP.

Pozvánka - večerní lyžování

Dovolujeme si vás pozvat na zájezd do Českých Petrovic na večerní lyžování.

Základní informace o obci

Obec Lhota pod Libčany leží zhruba 11 km jihozápadně od krajského města Hradec Králové. Katastrální území obce tvoří dvě části – obce Lhota pod Libčany a Hubenice a žije zde kolem 920 obyvatel. Obec Lhota pod Libčany Historie obce Lhota pod Libčany sahá až do 14. století, kdy byla kolem roku 1375 založena Opatovickým klášterem jako dřevorubecká osada. V případě Hubenic je první písemná zmínka o obci z roku 1414, kdy se uvádí, že ves byla poplatná zemanovi Prokopovi z Prav, který se ale o ni dělil s knězem Václavem Zdislavem z libčanského panství.