Nejnovější aktuality

Výsledky voleb prezidenta ČR - 2. kolo

Zde naleznete výsledek 2. kola volby prezidenta ČR ve Lhotě pod Libčany.

Poplatky na r. 2018

Upozorňujeme naše občany na povinnost plateb poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (SKO), poplatku ze psů a poplatku za stočné na r. 2018.

Výsledky volby prezidenta ČR

Dovolujeme si vás seznámit s výsledky volby prezidenta ČR ve Lhotě pod Libčany.

Lhotecké novinky č. 4-2017

I na tomto místě zveřejňujeme poslední vydání Lhoteckých novinek.

Základní informace o obci

Obec Lhota pod Libčany leží zhruba 11 km jihozápadně od krajského města Hradec Králové. Katastrální území obce tvoří dvě části – obce Lhota pod Libčany a Hubenice a žije zde kolem 920 obyvatel. Obec Lhota pod Libčany Historie obce Lhota pod Libčany sahá až do 14. století, kdy byla kolem roku 1375 založena Opatovickým klášterem jako dřevorubecká osada. V případě Hubenic je první písemná zmínka o obci z roku 1414, kdy se uvádí, že ves byla poplatná zemanovi Prokopovi z Prav, který se ale o ni dělil s knězem Václavem Zdislavem z libčanského panství.