Nejnovější aktuality

Pozvánka ZŠ - ukončení školního roku

ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany zve všechny děti na ukončení školního roku.

Pozvánka - letní kino Lhota pod Libčany

Zveme vás do letního kina ve Lhotě pod Libčany na promítání filmu Příliš osobní známost.

Obnovení provozu obecní knihovny

Dovolujeme si vás informovat o obnovení provozu Obecní knihovny ve Lhotě pod Libčany.

Stočné - posunutí termínu

Z důvodu současné situace posunujeme termín pro úhradu poplatku za stočné na r. 2020.

Projekt 'Základní škola Lhota pod Libčany stavební úpravy - I. etapa' je spolufinancován Evropskou unií.

Základní informace o obci

Obec Lhota pod Libčany leží zhruba 11 km jihozápadně od krajského města Hradec Králové. Katastrální území obce tvoří dvě části – obce Lhota pod Libčany a Hubenice a žije zde kolem 920 obyvatel. Obec Lhota pod Libčany Historie obce Lhota pod Libčany sahá až do 14. století, kdy byla kolem roku 1375 založena Opatovickým klášterem jako dřevorubecká osada. V případě Hubenic je první písemná zmínka o obci z roku 1414, kdy se uvádí, že ves byla poplatná zemanovi Prokopovi z Prav, který se ale o ni dělil s knězem Václavem Zdislavem z libčanského panství.