Úřední deska

Profil zadavatele

Název: Obec Lhota pod Libčany

IČO: 00268992

Adresa:Lhota pod Libčany 50 503 27 Lhota pod Libčany

Adresa profilu zadavatele: zde

Kliknutím okno zavřete.- h

Odpověď na žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Typ: Odpověď dle 106/1999 Sb.Původce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: odpoveddle106_19993_2018.PDF 449 KB
Zveřejnit od: 10.8.2018Zveřejnit do: 31.12.2018

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Lhota pod Libčany

Typ: PozvánkaPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: pozvanka_zo_2018_08_20.PDF 386.38 KB
Zveřejnit od: 10.8.2018Zveřejnit do: 20.8.2018

Oznámení záměru obce - věcné břemeno

Typ: Záměr obcePůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: zamerobce_zrizenivb_plynofikace_pozemkyhubenice.PDF 391.18 KB
Zveřejnit od: 3.8.2018Zveřejnit do: 20.8.2018

Stanovení počtu členů okrskové volební komise - volby do zastupitelstva obce 2018

Typ: VolbyPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: stanoveniminimalnihopoctuclenuovk.PDF 369.41 KB
Zveřejnit od: 1.8.2018Zveřejnit do: 6.10.2018

Odpověď na žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Typ: Odpověď dle 106/1999 Sb.Původce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: odpoveddle106_19992_2018.PDF 337.42 KB
Zveřejnit od: 19.7.2018Zveřejnit do: 31.12.2018

Rozpočtové opatření č. 4

Typ: Rozpočtové opatřeníPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctoveopatrenic_4_2018.PDF 337.66 KB
Zveřejnit od: 10.7.2018Zveřejnit do: 31.12.2018

Odpověď na žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Typ: Odpověď dle 106/1999 Sb.Původce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: odpoveddle106_19991_2018.PDF 399.01 KB
Zveřejnit od: 9.7.2018Zveřejnit do: 31.12.2018

Rozpočtové opatření č. 3

Typ: Rozpočtové opatřeníPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctoveopatrenic_3_2018.PDF 318.56 KB
Zveřejnit od: 8.6.2018Zveřejnit do: 31.12.2018

Oznámení pro volby do zastupitelstev obcí

Typ: OznámeníPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: oznameniprovolbydozastupitelstevobci.PDF 473.72 KB
Zveřejnit od: 6.6.2018Zveřejnit do: 6.10.2018

Schválený závěrečný účet obce za r. 2017

Typ: Závěrečný účetPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: schvalenyzaverecnyucetobcezarok2017.PDF 4.28 MB
vykazfin212m12_2017.PDF 434.22 KB
rozvahalhotap_l__2017.PDF 85.73 KB
vysledovkalhotap_l__2017.PDF 78.69 KB
prilohalhotap_l__2017.PDF 1.08 MB
zpravaauditoraoprezkumhosp__2017.PDF 7.02 MB
rozvaha_2017_zsamslhotap_l.PDF 40.78 KB
vysledovka_2017_zsamslhotap_l.PDF 25.93 KB
priloha_2017_zsamslhotap_l.PDF 70.54 KB
Zveřejnit od: 1.6.2018Zveřejnit do: 30.6.2019

Veřejnoprávní smlouva č.1/2018 - Sokol Lhota pod Libčany

Typ: Veřejnoprávní smlouvaPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: verejnopravnismlouva1_2018_sokollhotapodlibcany.PDF 1.18 MB
Zveřejnit od: 9.5.2018Zveřejnit do: 31.5.2021

Rozpočtové opatření č. 2

Typ: Rozpočtové opatřeníPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctoveopatrenic_2_2018.PDF 355.25 KB
Zveřejnit od: 2.5.2018Zveřejnit do: 31.12.2018

Závěrečný účet obce za r. 2017

Typ: Závěrečný účetPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: navrhzaverecnehouctuobcezarok2017.PDF 4.27 MB
vykazfin212m12_2017.PDF 434.22 KB
rozvahalhotap_l__2017.PDF 85.73 KB
vysledovkalhotap_l__2017.PDF 78.69 KB
prilohalhotap_l__2017.PDF 1.08 MB
zpravaauditoraoprezkumhosp__2017.PDF 7.02 MB
rozvaha_2017_zsamslhotap_l.PDF 40.78 KB
vysledovka_2017_zsamslhotap_l.PDF 25.93 KB
priloha_2017_zsamslhotap_l.PDF 70.54 KB
Zveřejnit od: 27.4.2018Zveřejnit do: 31.12.2018

Rozpočet ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany vč. výhledu rozpočtu do r. 2020

Typ: RozpočetPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpocetzsamslhotapodlibcanyvc_vyhledurozpoctudor_2020.PDF 2.17 MB
Zveřejnit od: 28.3.2018Zveřejnit do: 31.12.2018

Rozpočtové opatření č. 1

Typ: Rozpočtové opatřeníPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctovopatrenic_1_2018.PDF 326.27 KB
Zveřejnit od: 26.3.2018Zveřejnit do: 31.12.2018

Předběžné rozpočtové opatření č. 1 na rok 2018

Typ: Předběžné rozpočtové opatřeníPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: predbeznerozpoctoveopatrenic_1nar_2018.PDF 433.44 KB
Zveřejnit od: 19.3.2018Zveřejnit do: 31.12.2018

Rozpočet obce na r. 2018

Typ: RozpočetPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpocetobcenar_2018.PDF 2.28 MB
Zveřejnit od: 7.3.2018Zveřejnit do: 31.12.2018

Výroční zpráva dle z. č. 106/1999 za r. 2017

Typ: Výroční zprávaPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: vyrocnizpravaoposkytovaniinformacizarok2017.PDF 446.68 KB
Zveřejnit od: 28.2.2018Zveřejnit do: 31.12.2018

Rozpočet DSO Mikroregion urbanická brázda na 2018 - schválený

Typ: RozpočetPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpocet_mrgub_2018_schvaleny.PDF 636.52 KB
Zveřejnit od: 29.12.2017Zveřejnit do: 31.12.2018

Rozpočet DSO Plynofikace obcí UB na 2018 - schválený

Typ: RozpočetPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpocet_mrgplynofikaceub_2018_schvaleny.PDF 614.83 KB
Zveřejnit od: 29.12.2017Zveřejnit do: 31.12.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku - Sokol Lhota pod Libčany

Typ: Veřejnoprávní smlouvaPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: verejnopravnismlouvaoposkytnutineinvesticnihoprispevku_sokollhotapodlibcany.PDF 1.19 MB
Zveřejnit od: 31.5.2017Zveřejnit do: 30.6.2020

Rozpočtový výhled Mikroregionu urbanická brázda na období 2017-2020

Typ: Rozpočtový výhledPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctovyvyhled_ub_2017_2020_schvaleny.PDF 371.12 KB
Zveřejnit od: 15.3.2017Zveřejnit do: 31.12.2020

Rozpočtový výhled DSO Plynofikace obcí urbanická brázda na období 2017-2018

Typ: Rozpočtový výhledPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctovyvyhled2017_2018_plynofikace_schvaleny.PDF n/a
Zveřejnit od: 15.3.2017Zveřejnit do: 31.12.2018

Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2018 - 2021

Typ: Střednědobý výhled rozpočtu obcePůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: strednedobyvyhledrozpoctuobcelhotapodlibcany2018_2021.PDF 1.04 MB
Zveřejnit od: 10.3.2017Zveřejnit do: 31.12.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku - Sokol Lhota pod Libčany

Typ: Veřejnoprávní smlouvaPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: verejnopravnismlouvaoposkytnutiprispevku.PDF 1.19 MB
Zveřejnit od: 16.5.2016Zveřejnit do: 3.6.2019
Archiv Více/Méně