Úřední deska

Profil zadavatele

Název: Obec Lhota pod Libčany

IČO: 00268992

Adresa:Lhota pod Libčany 50 503 27 Lhota pod Libčany

Adresa profilu zadavatele: zde

Kliknutím okno zavřete.- h

Informace o vrácení dokumentace

Typ: InformacePůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: zverejneniinformaceovracenidokumentace.PDF 289.93 KB
mzp_vracenidokumentacevlivuzamerunazivotniprostredi.PDF 160.92 KB
Zveřejnit od: 16.5.2019Zveřejnit do: 3.6.2019

Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

Typ: KalkulacePůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: porovnanipolozekvypoctucenyprovodneastocnezar_2018.PDF 1.93 MB
Zveřejnit od: 9.5.2019Zveřejnit do: 10.6.2019

Oznámení o době a místě konání voleb

Typ: Volby do EPPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: Oznameni%20o%20dobe%20a%20miste%20konani%20voleb1.PDF n/a
Zveřejnit od: 9.5.2019Zveřejnit do: 25.5.2019

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné - Královéhradecká provozní

Typ: KalkulacePůvodce: Královéhradecká provozní, a.s. Obsah: kralovehradeckaprovozni_vyslednakalkulacezar_2018.PDF 610.28 KB
Zveřejnit od: 3.5.2019Zveřejnit do: 3.6.2019

Jmenování členů okrskové volební komise

Typ: Volby do EPPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: Jmenovani%20clenu%20OVK1.PDF n/a
Zveřejnit od: 2.5.2019Zveřejnit do: 25.5.2019

ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany - střednědobý výhled rozpočtu

Typ: Střednědobý výhled rozpočtuPůvodce: ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany Obsah: zsamslhotapodlibcany_rozpoctovyvyhled.PDF 658.62 KB
Zveřejnit od: 30.4.2019Zveřejnit do: 31.12.2020

Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu pro platbu z nemovitých věcí

Typ: Platba daně z nemovitých věcíPůvodce: Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Obsah: vv_zpristupnenihromadnehopredpisnehoseznamu_fuprokralovehradeckykraj.PDF 66 KB
mf_informacniletakproplatbudaneznemovitychveci.PDF 499.23 KB
mf_informacniletakproplatbudaneznemovitychveci2.PDF 497.05 KB
Zveřejnit od: 26.4.2019Zveřejnit do: 27.5.2019

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Typ: VolbyPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: Jmenovani%20zapisovatele%20OVK1.PDF n/a
Zveřejnit od: 12.4.2019Zveřejnit do: 25.5.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Typ: Veřejná vyhláškaPůvodce: Ministerstvo zemědělství Obsah: verejnavyhlaska_opatreniobecnepovahy_ministerstvozemedelstvi.PDF 4.28 MB
Zveřejnit od: 8.4.2019Zveřejnit do: 31.12.2022

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Typ: VolbyPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: informaceopoctuasidlevolebnichokrsku_volbyep.PDF 371.01 KB
Zveřejnit od: 4.4.2019Zveřejnit do: 25.5.2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Typ: VolbyPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: stanovenipoctuclenuovk_volbydoep.PDF 282.39 KB
Zveřejnit od: 25.3.2019Zveřejnit do: 25.5.2019

Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k 1. 2. 2019

Typ: Nedostatečně identifikované nemovitostiPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: uzsvm_aktualizacenemovitostisnedostatecneidentifikovanymvlastnikemk1_2_2019.PDF 105.91 KB
lhotapodlibcany_nedostatecneidentifikovanivlastnicinemovitosti.XLS 2.53 MB
Zveřejnit od: 11.3.2019Zveřejnit do: 30.9.2019

Výroční zpráva o poskytování informací - za r. 2018

Typ: Výroční zprávaPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: vyrocnizpravaoposkytovaniinformacizar_2018.PDF 575.42 KB
Zveřejnit od: 25.2.2019Zveřejnit do: 31.12.2019

Střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2020-2022

Typ: Střednědobý výhled rozpočtuPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: strednedobyvyhledrozpoctuobce2020_2022.PDF 609.27 KB
Zveřejnit od: 14.2.2019Zveřejnit do: 31.12.2022

Rozpočet obce na r. 2019

Typ: Rozpočet obcePůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpocetobcenar_2019.PDF 2.61 MB
Zveřejnit od: 14.2.2019Zveřejnit do: 31.3.2020

Předběžné rozpočtové opatření č. 1 na r. 2019

Typ: Rozpočtové opatřeníPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: predbeznerozpoctoveopatrenic_1nar_2019.PDF 487.17 KB
Zveřejnit od: 14.2.2019Zveřejnit do: 31.12.2019

Odpověď na žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb. vč. dodatečného doplnění příloh

Typ: Odpověď dle 106/1999 Sb.Původce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: odpoveddle106_19991_2018.PDF 399.01 KB
prilohyodpovedinazadostdle106_1999.PDF 1.05 MB
Zveřejnit od: 11.2.2019Zveřejnit do: 31.12.2019

Odpověď na žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb. vč. dodatečného doplnění příloh

Typ: Odpověď dle 106/1999 Sb.Původce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: odpoveddle106_19994_2018.PDF 463.62 KB
prilohyzaslanesodpovedinazadostdle106_1999.PDF 6.14 MB
Zveřejnit od: 11.2.2019Zveřejnit do: 31.12.2019

Schválený závěrečný účet za rok 2017 - Mikroregion Urbanická brázda

Typ: Závěrečný účetPůvodce: Mikroregion Urbanická brázda Obsah: mrg_zaverecnyucet2017.PDF 338.76 KB
mrg_vykazrozvaha2017.PDF 82 KB
mrg_vykazvysledovka2017.PDF 74.72 KB
mrg_vykazpriloha2017.PDF 1.19 MB
mrg_vykazfin.PDF 384.24 KB
mrg_zpravaoprezkoumanihospodarenisvazku.PDF 1.91 MB
mrg_inventarizacnizprava2017.PDF 607.7 KB
Zveřejnit od: 9.7.2018Zveřejnit do: 30.6.2019

Schválený závěrečný účet za rok 2017 - DSO Plynofikace obcí urbanické brázdy

Typ: Závěrečný účetPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: plynofikaceobciub_zaverecnyucet2017.PDF 153.91 KB
plynofikaceobciub_rozvaha2017.PDF 80.88 KB
plynofikaceobciub_vysledovka2017.PDF 74.08 KB
plynofikaceobciub_prilohavykazfin2017.PDF 370.56 KB
plynofikaceobciub_priloha2017.PDF 1.15 MB
plynofikaceobciub_zpravaovysledkuprezkoumanihospodareni2017.PDF 982.87 KB
plynofikaceobciub_inventarizacnizprava2017.PDF 597.08 KB
Zveřejnit od: 9.7.2018Zveřejnit do: 30.6.2019

Schválený závěrečný účet obce za r. 2017

Typ: Závěrečný účetPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: schvalenyzaverecnyucetobcezarok2017.PDF 4.28 MB
vykazfin212m12_2017.PDF 434.22 KB
rozvahalhotap_l__2017.PDF 85.73 KB
vysledovkalhotap_l__2017.PDF 78.69 KB
prilohalhotap_l__2017.PDF 1.08 MB
zpravaauditoraoprezkumhosp__2017.PDF 7.02 MB
rozvaha_2017_zsamslhotap_l.PDF 40.78 KB
vysledovka_2017_zsamslhotap_l.PDF 25.93 KB
priloha_2017_zsamslhotap_l.PDF 70.54 KB
Zveřejnit od: 1.6.2018Zveřejnit do: 30.6.2019

Veřejnoprávní smlouva č.1/2018 - Sokol Lhota pod Libčany

Typ: Veřejnoprávní smlouvaPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: verejnopravnismlouva1_2018_sokollhotapodlibcany.PDF 1.18 MB
Zveřejnit od: 9.5.2018Zveřejnit do: 31.5.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku - Sokol Lhota pod Libčany

Typ: Veřejnoprávní smlouvaPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: verejnopravnismlouvaoposkytnutineinvesticnihoprispevku_sokollhotapodlibcany.PDF 1.19 MB
Zveřejnit od: 31.5.2017Zveřejnit do: 30.6.2020

Rozpočtový výhled Mikroregionu urbanická brázda na období 2017-2020

Typ: Rozpočtový výhledPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctovyvyhled_ub_2017_2020_schvaleny.PDF 371.12 KB
Zveřejnit od: 15.3.2017Zveřejnit do: 31.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2018 - 2021

Typ: Střednědobý výhled rozpočtu obcePůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: strednedobyvyhledrozpoctuobcelhotapodlibcany2018_2021.PDF 1.04 MB
Zveřejnit od: 10.3.2017Zveřejnit do: 31.12.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku - Sokol Lhota pod Libčany

Typ: Veřejnoprávní smlouvaPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: verejnopravnismlouvaoposkytnutiprispevku.PDF 1.19 MB
Zveřejnit od: 16.5.2016Zveřejnit do: 3.6.2019
Archiv Více/Méně