Odpady

Na tomto místě naleznete informace týkající se odpadového hospodářství obce.

 

Poplatek za SKO, poplatek ze psů a poplatek za stočné v r. 2019

Výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (SKO) stanovuje nově vydaná a schválená obecně závazná vyhláška č. 1/2018 na 450,00 Kč/osoba. Slevu ve výši 150,00 Kč mají děti do 6-ti let včetně a občané, kteří v daném kalendářním roce dovrší věku 75 let a více. Platbu poplatku lze provádět od 1. do 31. března 2019.

Poplatek ze psů je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011 a činí 200,00 Kč/pes. Platbu lze provádět rovněž od 1. do 31. března 2019.

Stočné je pro r. 2019 stanoveno ve výši 936,00 Kč/osoba vč. DPH, příp. pro obyvatele bytů v bytových domech (tzv. bytovkách) ve výši 910,00 Kč/osoba vč. DPH. Obec se od r. 2019 stává plátcem daně z přidané hodnoty, proto u popltaku za stočné musí být DPH účtována. Poplatek za stočné bude splatný od 1. dubna do 30. června 2019.

 

Svoz popelnic v r. 2019

Interval svozu popelnic zůstává zachován i pro tento rok ve stejném režimu, bude tedy probíhat v intervalu 1x14 dní, vždy v pondělí v lichém týdnu. Poslední svoz v roce 2018 proběhl 31.12.2018, první svoz roku 2019 bude proveden v pondělí 14.1.2019.

 

Svoz separovaných odpadů v r. 2018

Tento svoz zůstává rovněž zachován v zavedeném režimu, tedy pravidelně v pátek v intervalu 1x4 týdny.

Odvoz pytlů bude prováděn v termínech: 4.1.2019, 1.2.2019, 1.3.2019, 29.3.2019, 26.4.2019, 24.5.2019, 21.6.2019, 19.7.2019, 16.8.2019, 13.9.2019, 11.10.2019, 8.11.2019 a 6.12.2019.