Odpady

Na tomto místě naleznete informace týkající se odpadového hospodářství obce.

 

Poplatek za SKO a stočné v r. 2017

Výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (SKO) stanovuje platná obecně závazná vyhláška č. 1/2016 na 715,00 Kč/osoba. Slevu ve výši 150,00 Kč mají děti do 6-ti let včetně a občané, kteří v daném kalendářním roce dovrší věku 75 let a více.

Stočné je pro r. 2017 stanoveno ve výši 570,00 Kč/osoba.

 

Svoz popelnic v r. 2017

Interval svozu popelnic zůstává zachován i pro tento rok ve stejném režimu, bude tedy probíhat v intervalu 1x14 dní, vždy liché pondělí, přičemž první svoz v roce 2017 proběhne 2.1.2017.

 

Svoz separovaných odpadů v r. 2017

Tento svoz zůstává rovněž zachován v zavedeném režimu, tedy pravidelně v pátek v intervalu 1x4 týdny.

Odvoz pytlů bude prováděn v termínech: 6.1.2017, 3.2.2017, 3.3.2017, 31.3.2017, 28.4.2017, 26.5.2017, 23.6.2017, 21.7.2017, 18.8.2017, 15.9.2017, 13.10.2017, 10.11.2017 a 8.12.2017.