Odpady

Na tomto místě naleznete informace týkající se odpadového hospodářství obce.

 

Poplatek za SKO, poplatek ze psů a poplatek za stočné v r. 2018

Výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (SKO) stanovuje platná obecně závazná vyhláška č. 2/2017 na 715,00 Kč/osoba. Slevu ve výši 150,00 Kč mají děti do 6-ti let včetně a občané, kteří v daném kalendářním roce dovrší věku 75 let a více.

Poplatek ze psů je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011 a činí 200,00 Kč/pes.

Stočné je pro r. 2018 stanoveno ve výši 570,00 Kč/osoba.

 

Svoz popelnic v r. 2018

Interval svozu popelnic zůstává zachován i pro tento rok ve stejném režimu, bude tedy probíhat v intervalu 1x14 dní, vždy v pondělí v lichém týdnu.

 

Svoz separovaných odpadů v r. 2018

Tento svoz zůstává rovněž zachován v zavedeném režimu, tedy pravidelně v pátek v intervalu 1x4 týdny.

Odvoz pytlů bude prováděn v termínech: 5.1.2018, 2.2.2018, 2.3.2018, 30.3.2018, 27.4.2018, 25.5.2018, 22.6.2018, 20.7.2018, 17.8.2018, 14.9.2018, 12.10.2018, 9.11.2018 a 7.12.2018.