Odpady

Na tomto místě naleznete informace týkající se odpadového hospodářství obce.

 

Termíny svozu popelnic a separovaných odpadů v r. 2021:

Avizované změny svozového plánu od 2. čtvrtletí 2021 se naší obce nedotknou, zůstává v platnosti zavedený režim. 

Svoz popelnic

/upload/files/svozovyplanlhotapodlibcany2021.pdf

 

Svoz separovaného odpadu

2. 1. 2021 (náhrada za 1. 1. 2021)  – papír + plast, tetrapack

15. 1. 2021         – plast, tetrapack

29. 1. 2021         – papír + plast, tetrapack

12. 2. 2021         – plast, tetrapack

26. 2. 2021         – papír + plast, tetrapack

12. 3. 2021         – plast, tetrapack

26. 3. 2021         – papír + plast tetrapack

 

Zpracovaný svozový plán do konce roku 2021 bohužel nemáme k dispozici, nicméně vše bude pokračovat dle nastaveného režimu, tzn. sudé pátky, 1x14 dní svoz plastů a tetrapacku a 1x28 dní svoz papíru. Děkujeme za pochopení!

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Poplatek za SKO

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021 zůstává ve stejné výši jako v loňském roce, tedy Kč 450,-/osoba (příp. Kč 300,-/osoba pro občany nad 75 let nebo děti do 6-ti let).

Poplatek za odpady je splatný od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021.

 

Poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů pro rok 2021 zůstává rovněž ve stejné výši, tedy Kč 200,-/pes a je splatný od 1. 2. 2021 do 28.2.2021.

 

Poplatek za stočné

Poplatek za stočné pro rok 2021 je schválen pro obyvatele rodinných domů ve výši Kč 1254,-/osoba vč. DPH, pro obyvatele bytů v bytových domech ve výši Kč 1219,-/osoba vč. DPH.

Stočné je splatné od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021.

 

Veškeré platby poplatků je možno provést v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadě ve Lhotě pod Libčany, nebo bankovním převodem na bankovní účet č.: 3627511/0100. V případě bezhotovostní platby jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.