Knihovna

Knihovna

Školní knihovna byla ve lhotecké škole založena v roce 1875 a bylo v ní pouhých 50 svazků.

Obecní knihovna byla založena v roce 1884 spolu se čtenářskou besedou.

Nejprve byla umístěna ve škole a po roce 1946 byla přenesena do zasedací místnosti Švehlova domu (dnešní sídlo Obecního úřadu). Dlouholetým knihovníkem byl kronikář obce pan ing. František Cvrček. Od roku 1988 byla umístěna v nevyužitých bytových prostorách v mateřské školce. Poté byla přestěhována do prvního patra školky. V roce 2000 byly služby rozšířeny o veřejný internet.

V současné době je knihovna umístěna v přízemí mateřské školky a obsahuje přes 3 830 svazků.

Služby

  • Půjčování knih pro dospělé a děti (pravidelná obměna knižního fondu z knihovny v Hradci Králové)
  • Půjčování časopisů (Čtyřlístek, Čtyřlístek Speciál, Dívka, Top dívky, Zahrádkář, Země světa, Rodiče, Přísně tajné, Rodinný dům + Vítejte doma, Auto motor a sport)
  • Veřejný internet
  • Tisk - černobílý tisk 1 Kč za stránku A4, barevný tisk 10 Kč za stránku A4

Registrace, půjčování knih a časopisů, veřejný internet jsou zdarma.

Kontakt

Zřizovatel: Obec Lhota pod Libčany
Adresa: Lhota pod Libčany 503 27, budova MŠ č. p. 46, jihovýchodní část, přízemí
E-mail: knihovnalhotapl@seznam.cz

Knihovnice: Alena Burdová
Telefon: 776 727 884
E-mail: burdova.alena@seznam.cz

Provozní doba

Od 20. ledna 2011 do odvolání bude knihovna otevřena každý čtvrtek od 16,00 do 18,00 hod.
Provozní doba veřejného internetu je shodná.

Důležité odkazy