Úřední deska

Profil zadavatele

Název: Obec Lhota pod Libčany

IČO: 00268992

Adresa:Lhota pod Libčany 50 503 27 Lhota pod Libčany

Adresa profilu zadavatele: zde

Kliknutím okno zavřete.- h

Rozpočet ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany vč. výhledu rozpočtu do r. 2020

Typ: RozpočetPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpocetzsamslhotapodlibcanyvc_vyhledurozpoctudor_2020.PDF 2.17 MB
Zveřejnit od: 28.3.2018Zveřejnit do: 31.12.2018

Předběžné rozpočtové opatření č. 1 na rok 2018

Typ: Předběžné rozpočtové opatřeníPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: predbeznerozpoctoveopatrenic_1nar_2018.PDF 433.44 KB
Zveřejnit od: 19.3.2018Zveřejnit do: 31.12.2018

Rozpočet obce na r. 2018

Typ: RozpočetPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpocetobcenar_2018.PDF 2.28 MB
Zveřejnit od: 7.3.2018Zveřejnit do: 31.12.2018

Výroční zpráva dle z. č. 106/1999 za r. 2017

Typ: Výroční zprávaPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: vyrocnizpravaoposkytovaniinformacizarok2017.PDF 446.68 KB
Zveřejnit od: 28.2.2018Zveřejnit do: 31.12.2018

Rozpočet DSO Mikroregion urbanická brázda na 2018 - schválený

Typ: RozpočetPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpocet_mrgub_2018_schvaleny.PDF 636.52 KB
Zveřejnit od: 29.12.2017Zveřejnit do: 31.12.2018

Rozpočet DSO Plynofikace obcí UB na 2018 - schválený

Typ: RozpočetPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpocet_mrgplynofikaceub_2018_schvaleny.PDF 614.83 KB
Zveřejnit od: 29.12.2017Zveřejnit do: 31.12.2018

Rozpočet Mikroregionu urbanická brázda - návrh na 2018

Typ: Návrh rozpočtu - Mikroregion UBPůvodce: Svazek obcí Mikroregion urbanická brázdaany Obsah: rozpocet_mrgub_navrh_2018.PDF 635.78 KB
Zveřejnit od: 13.11.2017Zveřejnit do: 30.6.2018

Rozpočet Plynofikace obcí UB - návrh na 2018

Typ: Návrh rozpočtu - Plynofikace obcí UBPůvodce: Svazek obcí Plynofikace obcí UB Obsah: rozpocet_mrgplynofikaceub_navrh_2018.PDF 620.88 KB
Zveřejnit od: 13.11.2017Zveřejnit do: 30.6.2018

Závěrečný účet DSO Mikroregion urbanická brázda - 2016

Typ: Závěrečný účetPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: zaverecnyucetmrg2016textovacast.DOCX 16.59 KB
priloha1_tabulka2016.XLS 46.5 KB
priloha2_vykazfin.PDF 400.97 KB
priloha3_vykazrozvaha.PDF 84.83 KB
priloha4_vykazpriloha.PDF 1.24 MB
priloha5_vykazziskuaztrat.PDF 77.6 KB
priloha6_inventarizacnizprava.PDF 592.93 KB
priloha7_zpravaauditora_cast1.PDF 610.71 KB
priloha7_zpravaauditora_cast2.PDF 466.14 KB
Zveřejnit od: 5.5.2017Zveřejnit do: 15.6.2018

Závěrečný účet DSO Plynofikace obcí Urbanická brázda - 2016

Typ: Závěrečný účetPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: zaverecnyucetplynofikace2016.DOCX 17.28 KB
priloha1_vykazfin.PDF 387.96 KB
priloha2_vykazrozvaha.PDF 83.79 KB
priloha3_vykazpriloha.PDF 1.21 MB
priloha4_vykazvysledovka.PDF 76.92 KB
priloha5_inventarizacnizprava.PDF 590.34 KB
priloha6_zpravaauditora_cast1.PDF 541.83 KB
priloha6_zpravaauditora_cast2.PDF 378.35 KB
Zveřejnit od: 5.5.2017Zveřejnit do: 15.6.2018

Rozpočtový výhled Mikroregionu urbanická brázda na období 2017-2020

Typ: Rozpočtový výhledPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctovyvyhled_ub_2017_2020_schvaleny.PDF 371.12 KB
Zveřejnit od: 15.3.2017Zveřejnit do: 31.12.2020

Rozpočtový výhled DSO Plynofikace obcí urbanická brázda na období 2017-2018

Typ: Rozpočtový výhledPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: rozpoctovyvyhled2017_2018_plynofikace_schvaleny.PDF n/a
Zveřejnit od: 15.3.2017Zveřejnit do: 31.12.2018

Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2018 - 2021

Typ: Střednědobý výhled rozpočtu obcePůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: strednedobyvyhledrozpoctuobcelhotapodlibcany2018_2021.PDF 1.04 MB
Zveřejnit od: 10.3.2017Zveřejnit do: 31.12.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku - Sokol Lhota pod Libčany

Typ: Veřejnoprávní smlouvaPůvodce: Obecní úřad Lhota pod Libčany Obsah: verejnopravnismlouvaoposkytnutiprispevku.PDF 1.19 MB
Zveřejnit od: 16.5.2016Zveřejnit do: 3.6.2019
Archiv Více/Méně