Aktuality

Milostivé léto

Obrázek novinky

Dovolujeme si vás seznámit s akcí Poradny pro lidi v tísni Oblastní charity Hradec Králové s názvem Milostivé léto.

 

Pokud řešíte dluhy vůči veřejnoprávním subjektům a tyto dluhy jsou již vymáhány exekučně, můžete o bližší informace a pomoc kontaktovat Poradnu pro lidi v tísni na kontaktech uvedených v oficiálním oznámení: /upload/files/poradnaprolidivtisni_milostiveleto.pdf