Aktuality

Stočné - posunutí termínu

Obrázek novinky

Z důvodu současné situace posunujeme termín pro úhradu poplatku za stočné na r. 2020.

Platby za stočné budeme přijímat   od 1. 6. 2020!   V současné situaci upřednostňujeme bezhotovostní platby, nicméně samozřejmě budeme přijímat i platby v hotovosti.

 

V případě bezhotovostní úhrady platbu poukazujte na bankovní účet č. 3627511/0100 a jako variabilní symbol zadejte číslo popisné.

 

Poplatek za stočné pro rok 2020 je schválen ve výši Kč 1188,-/osoba vč. DPH, pro obyvatele bytů v bytových domech ve výši Kč 1155,-/osoba vč. DPH.