Aktuality

Platba poplatků na r. 2020

Obrázek novinky

Dovolujeme si vás informovat o výši a termínech plateb poplatků v r. 2020.

 

Poplatek za odpady

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020 zůstává ve stejné výši jako v loňském roce, tedy Kč 450,-/osoba (příp. Kč 300,-/osoba pro občany nad 75 let nebo děti do 6-ti let).

Poplatek za odpady je splatný od 3.2.2020 do 28.2.2020.

 

Poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů pro rok 2020 zůstává rovněž ve stejné výši, tedy Kč 200,-/pes a je splatný od 3.2.2020 do 28.2.2020.

 

Poplatek za stočné

Poplatek za stočné pro rok 2020 je schválen ve výši Kč 1188,-/osoba vč. DPH, pro obyvatele bytů v bytových domech ve výši Kč 1155,-/osoba vč. DPH.

Úhradu stočného provádějte nejdříve od 1.5.2020! Prosíme o dodržení tohoto termínu splatnosti – s chystanou změnou sazby DPH bude dřívější úhrada vrácena zpět!!!

 

Veškeré platby poplatků je možno provést v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadě ve Lhotě pod Libčany, nebo bankovním převodem na bankovní účet č.: 3627511/0100. V případě bezhotovostní platby jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.