Aktuality

Platby poplatků na r. 2019

Obrázek novinky

Z důvodu množících se dotazů na platby poplatků na tento rok opakujeme zveřejněná oznámení k tomuto tématu i zde.

 

 

Poplatek za SKO, poplatek ze psů a poplatek za stočné v r. 2019

Výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (SKO) stanovuje nově vydaná a schválená obecně závazná vyhláška č. 1/2018 na 450,00 Kč/osoba. Slevu ve výši 150,00 Kč mají děti do 6-ti let včetně a občané, kteří v daném kalendářním roce dovrší věku 75 let a více. Platbu poplatku lze provádět od 1. do 31. března 2019.

 

Poplatek ze psů je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011 a činí 200,00 Kč/pes. Platbu lze provádět rovněž od 1. do 31. března 2019.

 

Stočné je pro r. 2019 stanoveno ve výši 936,00 Kč/osoba vč. DPH, příp. pro obyvatele bytů v bytových domech (tzv. bytovkách) ve výši 910,00 Kč/osoba vč. DPH. Obec se od r. 2019 stává plátcem daně z přidané hodnoty, proto u popltaku za stočné musí být DPH účtována. Poplatek za stočné bude splatný od 1. dubna do 30. června 2019.

 

Veškeré poplatky lze zaplatit v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadu ve Lhotě pod Libčany nebo převodem na bankovní účet č.: 3627511/0100. V případě bezhotovostní platby jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.

Děkujeme!