Aktuality

Poplatky na r. 2018

Obrázek novinky

Upozorňujeme naše občany na povinnost plateb poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (SKO), poplatku ze psů a poplatku za stočné na r. 2018.

 

 

Poplatek za SKO a poplatek ze psů je splatný od 1. února do 28. února 2018. Výše poplatků je stejná jako v předcházejících letech, tedy:

SKO -  Kč 715,-/osoba (resp. Kč 565,-/osoba nad 75 let a děti do 6-ti let)

PES - Kč 200,-/pes

 

Poplatek za stočné je splatný od 1. února do 30. června 2018, výše tohoto poplatku činí Kč 570,-/osoba.

 

Poplatky lze platit hotově v úředních hodinách na Obecním úřadě ve Lhotě pod Libčany, příp. převodem na účet č. 3627511/0100. Jako variabilní symbol v případě bezhotovostní platby uvádějte, prosím, číslo popisné.