Aktuality

Zelený odpad

Obrázek novinky

Nevíte, kam se zeleným odpadem ze zahrad? Máme pro vás řešení...

Ve spolupráci s Mikroregionem Urbanická brázda byly pořízeny a v průběhu měsíce června v rámci obce umístěny dva kontejnery určené pro tzv. zelený odpad. Do kontejnerů lze ukládat např. čerstvě posekanou trávu, seno, listí, drobné větvičky (např. z ořezu živých plotů), piliny, zbytky zeleninových natí, květiny, plevel.

Zelený odpad lze ukládat buď volně, nebo ve speciálních kompostovatelných pytlích, které se za několik týdnů rovněž rozloží. Tyto pytle nabízí v České republice několik firem; pytle, které byly našim občanům předány jako vzorek k vyzkoušení, byly značky ENVIRA (více na www.envira.cz). Upozorňujeme ale důrazně, že do kontejnerů na bioodpad nepatří pytle žádného jiného druhu!

Ve Lhotě pod Libčany kontejner na zelený odpad naleznete na stanovišti kontejnerů za p. Janíkem, v Hubenicích vedle p. Bydžovské.