Nejnovější aktuality

Přerušení dodávky elektřiny

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje na plánovanou odstávku dodávek elektřiny v obci Lhota pod Libčany.

Částečná uzavírka silnice I/11

Dovolujeme si vás upozornit na částečnou uzavírku silnice I/11.

Lhotecké novinky č. 1-2018

I na tomto místě pro vás zveřejňujeme poslední vydání Lhoteckých novinek.

Poplatky na r. 2018

Upozorňujeme naše občany na povinnost plateb poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (SKO), poplatku ze psů a poplatku za stočné na r. 2018.

Základní informace o obci

Obec Lhota pod Libčany leží zhruba 11 km jihozápadně od krajského města Hradec Králové. Katastrální území obce tvoří dvě části – obce Lhota pod Libčany a Hubenice a žije zde kolem 920 obyvatel. Obec Lhota pod Libčany Historie obce Lhota pod Libčany sahá až do 14. století, kdy byla kolem roku 1375 založena Opatovickým klášterem jako dřevorubecká osada. V případě Hubenic je první písemná zmínka o obci z roku 1414, kdy se uvádí, že ves byla poplatná zemanovi Prokopovi z Prav, který se ale o ni dělil s knězem Václavem Zdislavem z libčanského panství.